ติดต่อเรา

บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

33 ซอยสุขุมวิท 62
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
ประเทศไทย

โทร : 02 055 1800
แฟกซ์ : 02 055 1801

โกดังสินค้า

20/18 ซอยจตุโชติ 4
ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
10220 ประเทศไทย

โทร : 02 115 4999
แฟกซ์ : 02 096 1900

addfriends_lsx

Facebook connect

ติดต่อเรา