นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอลเอสเอ็กซ์ มีการอัปเดตเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558


ที่ LSX ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของคุณมีความหมายกับเราเหนือสิ่งอื่นใด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเคารพและพร้อมปกป้อง

ความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงมีนโยบายที่เข้มงวดไว้คอยกำกับวิธีการจัดการข้อมูลทั้งหมดของท่าน โปรดสละเวลาสักครู่

เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฎิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ —www.lsx.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารหรือบริการพิเศษจากเราท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนดในเว็บเว็บไซต์ และหากท่านเปลี่ยนใจในภายหลัง ก็สามารถยกเลิกการแชร์ข้อมูลให้กับเราได้อย่างง่ายดาย

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุลคลหนึ่งได้

 

เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อ LSX และเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา ท่านไม่จำเป็นจ้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ร้องขอ แต่หากหากท่านเลือกไม่ระบุข้อมูลในหลายๆกรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับท่าน หรือตอบคำถามใดๆที่ท่านอาจมีได้

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของภายในองค์กรของเราเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกและองค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและมอบอำนาจแก่เราในการดำเนินการ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อไปนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

 

LSX อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ(Third Party) เช่น การประมวลผลข้อมูล การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า หรือบริการอื่นๆในนามของเรา โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของท่าน และปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

 

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งพนักงานของ LSX รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

 

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ LSX หรือหากท่านต้องการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อเรา ท่านสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้เสมอที่หมายเลข 02-617-8885

 

การสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ และมีการตอบกลับตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากท่านไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ ท่านอาจส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของท่าน อย่างไรก็ตามเราจะพยายามหาข้อมูลมูลให้กับคำถามของท่านอย่างดีที่สุด

 

LSX อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็ฯส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง

 

บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด

18/84 ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แยก 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย