กษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ

01 Nov กษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ

    ก่อนอื่นต้องขอแจ้งทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับ สิ่งที่ตั้งใจจะถ่ายทอดในบทความนี้นั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชน หากมีอักษรหรือข้อความใดที่มีการใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามอักขระหรือคำราชาศัพท์ผมต้องขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วยครับ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความสนพระราชหฤทัยยิ่งในงานศิลปะและงานออกแบบที่ในอดีตจะเรียกรวมกันว่า “งานช่าง” เป็นอย่างมาก เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีพระราชริในการสร้างสรรค์และผนวกกับประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ได้เข้ากันอย่างดี ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชกรณียกิจเพื่อเข้าพบกับพสกนิกร พระองค์ทรงตรัสถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหา หากแก้ไขด้วยวิธีการได้ไม่เพียงพอหรือไม่ประสบผล พระองค์จะทรงพระราชดำริเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ที่พบเจอปัญหา มิใช่เพียงใช้งานแก้ปัญหาได้ชั่วคราว หากแต่ใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ตามพระองค์เสด็จทรงงานในหลายพื้นที่ ทรงเล่าถึงเรื่องของในหลวง ในรายการวิทยุจุฬาฯ “พูดจาภาษาช่าง” ทราบถึงสาเหตุที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนั้น “ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง ช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงทำได้ งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง ขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้

 

     

     ผมขอน้อมนำพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงพระราชทานมา ณ ที่นี้ เพื่อเป็นหลักให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นช่างทุกท่าน ช่วยกันใช้ “ตา สมอง มือ” ของเราให้เกิดประโยชน์กับงานและบ้านเมืองของเราไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการทำงาน

 

 

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด

No Comments

Post A Comment